vyhledávání

Priority a opatření MPVS ve vztahu k seniorům

Prezentace z konference "Na jedné lodi",  Jeseník 2008

MUDr. Dana Vaňková


Tisková konference ČGGS konaná dne 11.11.2008 v hotelu ESPLANADE

Tisková konference ČGGS pořádaná ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, o.s. Cesta domů, Elpidou plus o.p.s. a Životem 90 kde hlavním tématem konference byla rekapitulace stavu v péči o seniory.

Péče o seniory v ČR - míč v území nikoho?

Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Většina literatury, která je u nás v současné době dostupná, se zaměřuje na medicínské a biologické aspekty demencí. Pokrok v péči o pacienty s demencí by však nebyl možný bez erudovaných lékařů a dalších zdravotnických profesionálů i sociálních pracovníků, kteří rozumí podstatě tohoto onemocnění a kteří jsou obeznámeni se specifickými metodami a přístupy k těmto pacientům. Ze zkušeností a z přispění těchto lidí vychází naše publikace a pro ně je také určena.