vyhledávání

Úvodní stránka | Partneři

Gerontologické centrum

Gerontologické centrum je příspěvkovou organizací MČ Praha 8. Jedná se o zdravotnické zařízení (odborný léčebný ústav), které má od roku 2005 svá lůžková oddělení ve dvou budovách (v Šimůnkově a Benákově ulici). Budova v Šimůnkově ulici plní roli přirozeného komunitního centra pro seniory v oblasti Kobylis a Ďáblic. Nachází se zde také denní stacionář pro seniory postižené syndromem demence, první svého druhu v České republice. Gerontologické centrum je průkopníkem v mnoha dalších oblastech péče o seniory, a proto často hostí stážisty či praktikanty z ostatních zařízení.

Česká alzheimerovská společnost

Občanské sdružení Česká alzheimerovská společnost bylo zaregistrováno v únoru 1997. Cílem České alzheimerovské společnosti (ČALS) je pomoc a podpora lidem postiženým demencí - nemocným a jejich rodinám. ČALS proto pořádá přednášky, vydává informační materiály, poskytuje poradenství a respitní péči v domácnostech, v budově Gerontologického centra provozuje kontaktní a informační centrum. ČALS spolu s o.p.s. Živá paměť vytvořila databázi služeb pro seniory, která je k dispozici na stránkách www.gerontologie.cz. Česká alzheimerovská společnost je také pořadatelem odborné gerontologické konference Pražské gerontologické dny.