vyhledávání

Důležité dokumenty


 Hledat  

Nalezeno 14 záznamů z celkového počtu 14, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2 

23.10.2009: Péče o pacienty s kognitivní poruchou -

Většina literatury, která je u nás v současné době dostupná, se zaměřuje na medicínské a biologické aspekty demencí. Pokrok v péči o pacienty s demencí by však nebyl možný bez erudovaných lékařů a dalších zdravotnických profesionálů i sociálních pracovníků, kteří rozumí podstatě tohoto onemocnění a kteří jsou obeznámeni se specifickými metodami a přístupy k těmto pacientům. Ze zkušeností a z přispění těchto lidí vychází naše publikace a pro ně je také určena.

 

18.3.2009: Evropská stříbrná kniha - Evropská stříbrná kniha o perspektivách výzkumu v gerontologii, podpoře zdraví, prevenci a klinických aspektech onemocnění vyššího věku.
19.12.2008: Mannheimská deklarace -

Mannheimská deklarace o komplexním přístupu k cévním mozkovým příhodám v zemích východní Evropy.

19.12.2008: Doporučení Rady Evropy -

 Organizace zdravotní péče pro chronicky nemocné.

19.12.2008: Helsingborgská deklarace 2006 -

 Aktualizace Helsingborské deklarace z roku 1995 o komplexním přístupu k cévním mozkovým příhodám.

19.12.2008: Eurostat -

 Zde jsou uvedeny informace o demografickém vývoji a stárnutí.

19.12.2008: Eurostat -

 Zde jsou uvedeny informace o demografickém vývoji v Evropě.

19.12.2008: Euro Observer -

 Zde jsou uvredeny informace o dlouhodobé péči.

19.12.2008: Helsingborská deklarace z roku 1995 -

Helsingborská deklarace z roku 1995 o komplexním přístupu k cévním mozkovým příhodám.

19.12.2008: Palliative care in the European Union -

Studie o paliativní péči v Evropské unii vypracovaná dle požadavku Evropského parlamentu.