vyhledávání

Úvodní stránka | Financování

Projekt Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnavatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.